×

SVETLO HVIEZDY, SVETLO SPÁSY, SVETLO VIERY

Tá hviezda, ktorej nádhere a jasu slnko ustúpi, hlása, že na zem zavítal Boh v tele, čo nás vykúpi.                           (Z hymnu  ranných chvál, 6. január)                   Slávnosť Zjavenia Pána slávime 6. januára, keď sa Kristus dal poznať ako Boží Syn mudrcom od... Pokračovať v čítaní

Rok svätého Jozefa

Vianočný čas nám ponúka možnosť zastaviť sa pri  udalostiach narodenia Pána Ježiša, zotrvať v modlitbe pri pozorovaní postáv, ktoré vidíme pri jasliach s novonarodeným Spasiteľom. Ďakujeme  Pánu Bohu za vzácny dar spásy. Boh prichádza k nám v podobe malého dieťaťa v jasliach, ktorého Matku si od večnosti vyvolil a  uchránil od poškvrny dedičného hriechu. Vedľa... Pokračovať v čítaní