×

Cesta a cieľ

Členky sa chcú osobne celkom podriadiť Kristovi a preto sa k Bohu a Cirkvi viažu evanjeliovými radami.  Až prijatím zasvätenia a spĺňaním evanjeliových rád možno ísť touto životnou cestou.

Celkom sa odovzdať Bohu a pritom žiť život uprostred sveta – toto oboje má tvoriť jednotu. Skúsenosti ukazujú, že toto spojenie prináša so sebou určité napätie, ktoré môže byť prekonané len „bdelosťou a modlitbou“. Vedenie je predstavované výhradne vnútornou otvorenosťou voči Duchu Svätému.

Bez nevyhnutného predpokladu „hľadať a nachádzať Boha vo všetkých veciach“ nie je možné dosiahnuť cieľ, ktorým je „posväcovať svet znútra“ – tak, ako je to formulované v pápežských dokumentoch.