×

Ignaciánsky rok 2021-2022

„Vidieť všetky veci novým spôsobom v Kristovi“ je mottom Ignaciánskeho roku 2021-2022, ktorý začne 20. mája 2021 a potrvá až do 31. júla 2022.  Generálny predstavený jezuitov P. Arturo Sosa vo svojom liste všetkým členom Spoločnosti Ježišovej uvádza význam tohto  roku ako i príležitosť na obrátenie: „Je to výzva dovoliť, aby... Pokračovať v čítaní