×

Charizma
Povolanie
Spôsob života

Členky, ktoré v nasledovaní Krista preberajú na seba povinnosti vyplývajúce z evanjeliových rád, kráčajú vo svete svojou vlastnou cestou. Pri plnej osobnej zodpovednosti sa usilujú vo svojom živote a angažovanosti o zvestovanie posolstva evanjelia so všetkými dôsledkami pre jednotlivé zamestnania, spoločenské vrstvy a štruktúry a konkrétne životné situácie. Spoločenstvo nepozná spoločné bývanie ani jednotnú cirkevnú alebo spoločenskú úlohu. Mnohé členky sú však samostatne činné v konkrétnych službách cirkvi.