×

IX. zasadnutie generálnej rady

V dňoch 11. - 15. apríla 2018 bude vo Viedni zasadnutie Generálnej rady nášho SI. Hlavnými témami budú: príprava generálneho zhromaždenia ako i dokončovanie a zapracovanie navrhovaných zmien do stanov. Prosíme všetky členky a priateľov o podporné modlitby.

Formačné stretnutie 2018

V sobotu 10. marca 2018 bude v Žiline už štvrté spoločné formačné stretnutie pre členov sekulárnych inštitútov na Slovensku. Službu prednášateľa opäť prijala Oľga (VDB). Jej prednášky sa tešia veľkej obľube. Sú pre nás povzbudením, posilou, nastavením zrkadla, výzvou prežívať svoje zasvätenie čoraz lepšie. Oľgin jemný humor oslobodzuje a inšpiruje. Ďakujeme!

Víkendové stretnutie

23. - 25. januára 2018 sa stretneme vo Vysokých Tatrách na stretnutí Regiónu Slovensko + Česko. Na tieto "veľké" stretnutia sa vždy všetky tešíme, sú to spoločné akcie s blízkymi ľuďmi, s ktorými máme veľa spoločného. Pracovné témy budú úzko súvisieť s pripravovaným generálnym zhromaždením a so zmenou štruktúry  nášho... Pokračovať v čítaní