×

Archív

Formačné stretnutie 2018

V sobotu 10. marca 2018 bude v Žiline už štvrté spoločné formačné stretnutie pre členov sekulárnych inštitútov na Slovensku. Službu prednášateľa opäť prijala Oľga (VDB). Jej prednášky sa tešia veľkej obľube. Sú pre nás povzbudením, posilou, nastavením zrkadla, výzvou prežívať svoje zasvätenie čoraz lepšie. Oľgin jemný humor oslobodzuje a inšpiruje. Ďakujeme!

IX. zasadnutie generálnej rady

V dňoch 11. - 15. apríla 2018 bude vo Viedni zasadnutie Generálnej rady nášho SI. Hlavnými témami budú: príprava generálneho zhromaždenia ako i dokončovanie a zapracovanie navrhovaných zmien do stanov. Prosíme všetky členky a priateľov o podporné modlitby.