×

Ignaciánske duchovné cvičenia

 

Duchovné cvičenia – „exercície“ umožňujú človeku poznávať zmysel života,  nachádzať  Božiu vôľu, svoje povolanie a poslanie vo svojom živote.

Cieľom Duchovných cvičení sv. Ignáca z Loyoly  je príprava a disponovanie duše človeka k tomu, aby  milosťou Ducha Svätého – v tichu, spoznaním a zbavením sa neusporiadaných náklonností  –  v snahe po ich odstránení –  hľadal a našiel Božiu vôľu v usporiadaní vlastného života k spáse svojej duše. 

V Ignaciánskych  duchovných  cvičeniach  sú ponúkané prostriedky k prehlbovaniu  duchovného života  pomocou modlitieb, meditácií, kontemplácie, stíšenia sa.

V Čechách i na Slovensku je  ponuka exercičných domov, v ktorých je možnosť vybrať si zameranie – tému ( napr. „Nasledovať Ježiša“ , „O povolaní k svätosti v súčasnom svete“ …) , i spôsob duchovných cvičení ( skupinové, individuálne sprevádzané, kreatívne).

Naše členky sa zúčastnili Ignaciánskych duchovných cvičení

  • v mesiaci júl v Prešove
  • v mesiaci august v Piešťanoch