×

Miesta a pôsobenie

Ústredie Sekulárneho inštitútu Madonna della Strada je vo Viedni. Inštitút sa člení na regióny, za ktoré zodpovedajú poverené regiónálne vedúce.

Členky žijú a pôsobia v súčasnosti na troch svetadieloch: v Európe, Amerike a Ázii. ( Pre viac informácií viď mapu.)