×

Naše stretnutia

Plánované regionálne stretnutie v máji so slávnosťou sviatku Madonna della Strada  a obnovou sľubov v Dolnom Smokovci sa z dôvodu  trvania preventívnych opatrení na obmedzenie šírenia koronavírusu  neuskutočnilo.

Naša komunikácia sa zintenzívnila najmä telefonátmi, elektronickou poštou i pomocou sociálnych sietí.

Na jeseň v tomto roku je v Piešťanoch naplánované regionálne stretnutie s duchovnou obnovou a obnovou sľubov.

AMDG