×

Spiritualita

ignac_z_loyolytSekulárny inštitút Madonna della Strada žije spiritualitou svätého Ignáca z Loyoly. V osobitnej miere je mu vlastná vnímavosť pre Božie volanie v každodennom živote, ako aj pripravenosť spĺňať Božiu vôľu.

V nasledovaní Ježiša sa členky riadia príkladom Márie, Pánovej matky.