×

Víkendové stretnutie

23. – 25. januára 2018 sa stretneme vo Vysokých Tatrách na stretnutí Regiónu Slovensko + Česko. Na tieto "veľké" stretnutia sa vždy všetky tešíme, sú to spoločné akcie s blízkymi ľuďmi, s ktorými máme veľa spoločného.
Pracovné témy budú úzko súvisieť s pripravovaným generálnym zhromaždením a so zmenou štruktúry  nášho inštitútu. Duchovnú službu prisľúbil páter Kyselica, SJ.