×

Formačné stretnutie pre členov

V sobotu 4. marca bolo v Žiline spoločné formačné stretnutie pre členov sekulárnych inštitútov na Slovensku. Stretnutie sa bude niesť v duchu 70. výročia od vydania pápežskej encykliky Provida Mater Ecclesia. Službu prednášateľa prijala Oľga (VDB). Tieto spoločné stretnutia sú vynikajúcim priestorom nielen pre upevnenie vo vlastnom povolaní, ale aj pre vzájomné povzbudenie a výmenu skúseností.