×

Formačný deň pre sekulárne zasvätených v Žiline

V sobotu 17. februára sa v priestoroch Saleziánov v Žiline konal spoločný formačný deň pre sekulárne zasvätených na Slovensku. Na formačnom dni sa zúčastnilo spolu asi 70 sekulárne zasvätených osôb zo siedmich sekulárnych inštitútov. Z nášho SI Madonna della Strada prišlo na formačný deň 8 členiek.

Témou bola Citová zrelosť v zasvätenom živote. Ako prednášajúci prijal pozvanie Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Po mimoriadne podnetnej fundovanej prednáške nasledovala živá diskusia s prednášajúcim. Popoludní pokračovali zasvätení účastníci rozhovormi v malých skupinách, v ktorých boli členovia rôznych inštitútov. V skupinách sa zdieľali o tom, čo ich v prednáške oslovilo najviac, čo túžia rozvinúť každý u seba, s čím bojujú, za čo sú vďační, čo je pre nich povzbudením …

Svätá omša s otcom biskupom, spoločná modlitba pred a po každej časti programu, zdieľanie a vzájomný rešpekt v skupinách, priateľské rozhovory, vedomie spoločnej cesty sekulárneho zasvätenia boli pre účastníkov veľkým povzbudením a inšpiráciou do ďalších dní na ceste povolania. Počas celého stretnutia bolo možné vnímať radosť zúčastnených a vďačnosť za tieto chvíle.

(VČ)

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240220015