×

Generálne zhromaždenie

Generálne zhromaždenie

V auguste 2012 sa konalo vo Viedni generálne zhromaždenie (GZ). Zúčastnili sa na ňom delegátky z celého sveta, spolu viac než 30 členiek. Ďalšie štyri členky tam boli ako pomocníčky (príprava materiálov, úprava kaplnky, fotografie, …).
Súčasťou GZ boli duchovné cvičenia, duchovný program, práca v skupinách i v pléne, a tiež to, čo patrí k životu v rodine: blahoželania k narodeninám či meninám, večerné posedenia, poldenná exkurzia do Schönbrunnu a celodenný výlet do Bratislavy. Pre zámorské členky to bola skutočná atrakcia.