×

Ignaciánsky rok 2021-2022

„Vidieť všetky veci novým spôsobom v Kristovi“

je mottom Ignaciánskeho roku 2021-2022, ktorý začne 20. mája 2021 a potrvá až do 31. júla 2022.  Generálny predstavený jezuitov P. Arturo Sosa vo svojom liste všetkým členom Spoločnosti Ježišovej uvádza význam tohto  roku ako i príležitosť na obrátenie:

„Je to výzva dovoliť, aby Pán uskutočnil naše obrátenie. Vyprosujeme si milosť, aby sme boli obnovení Pánom. Túžime objaviť nové vnútorné a apoštolské nadšenie, nový život, nové chodníky v nasledovaní Pána. Preto sme pre Ignaciánsky rok vybrali motto: „Vidieť všetky veci nové v Kristovi“.

Týmto rokom si tiež pripomíname päťsté výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly, ktoré začalo v máji 1521 zranením guľou z kanóna pri obrane pevnosti v španielskej Pamplone.  Počas liečenia čítal knihy Nasledovanie Krista  i životopisy svätých.  Sv. Ignác sa rozhodol nasledovať Krista a s ním a v službe Jemu prežiť zvyšok svojho života.

Ignaciánsky jubilejný rok nám zároveň pripomenie 400. výročie kanonizácie sv. Ignáca. Na slávu oltára bol vyzdvihnutý spolu s Františkom Xavérskym, Teréziou Avilskou, Filipom Nerim pápežom Gregorom XV. 12. marca 1622.

Jubilejný rok otvorí Generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej, P. Arturo Sosa SJ, sv. omšou z Pamplony.

Zdroj:

https://www.vaticannews.va/sk

https:/jezuiti.sk/