×

MÁRIA – TY KRÁĽOVNÁ SI MÁJA

Na jemných krídlach mája prichádza Mária,

k nám z nebeského raja prekrásna ľalia.

Ty Kráľovná si mája,

 prekrásny kvietok z raja,

 ó, Mária, ó, Mária.

 

         Slová tejto známej mariánskej piesne často znejú pri modlitbách v mesiaci máj.  S dôverou sa oddávna počas tohto mesiaca obraciame k  Panne Márii, vyprosujúc si jej prostredníctvom potrebné Božie milosti.

         13. mája si každoročne pripomíname zjavenie Panny Márie vo Fatime v Portugalsku v r.1917 trom deťom, pastierikom, Lucii, Františkovi a Hyacinte. Deti stáli Panna Mária ich nabádala k častej modlitbe svätého ruženca, k modlitbám a obetám za obrátenie hriešnikov. Skrze toto zjavenie vyzýva i nás k pokániu a častej modlitbe svätého ruženca.

         Oslovenie Panny Márie ako Pomocnice kresťanov, je známy najmä zo zvolaní v Loretánskych litániách. Tento sviatok – Panna Mária, Pomocnica kresťanov, každoročne slávime 24. mája. Ako sa uvádza v Životopise svätých, o úctu k Panne Márii – Pomocnici kresťanov sa zaslúžili hlavne bl. Bartolo Longo a sv. Ján Bosco.

         24. máj – je i pre náš Sekulárny inštitút významným dňom. Jeho názov, „Madonna della Strada“, sa odvodzuje od ikony Panny Márie, ktorá sa nachádza v kaplnke (Capella di S. Maria della Strada) rímskeho kostola jezuitov Chiesa del Gesù.

         V tomto roku pripadne 24. máj  na pondelok po slávnosti Zoslania Ducha Svätého, a preto súčasne slávime v celej Cirkvi latinského obradu i liturgickú spomienku PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, MATKY CIRKVI.

         Lásku a úctu k Panne Márii môžeme prehlbovať svojimi osobnými i spoločnými modlitbami, rozjímaním o jej cnostiach, denným zverovaním sa Panne Márii, ktorá je na ceste nasledovania Pána Ježiša naším vzorom, ochrankyňou, spolupútničkou,  a sprostredkovateľkou všetkých Božích milostí.

 

Zdroj:

http://www.zivotopisysvatych.sk/panna-maria-fatimska/

https://sk.wikipedia.org/wiki/Kostol_najsvätejšieho_mena_Ježišovho_pri_Largo_di_Torre_Argentina

https://www.abu.sk/archiv/spravy/pondelok-po-turicach-bude-liturgicka-spomienka-panny-marie-matky- cirkvi