×

Mesačné stretnutia

Od marca 2020 sa uskutočňovali naše pravidelné mesačné stretnutia v skupinách (v Bratislave, na severe Slovenska a v Prahe) v obmedzenom režime. Regionálne stretnutie v máji, ktoré malo byť vo Vysokých Tatrách, a na ktoré sme sa už dlho vopred tešili, sme museli zrušiť. 

O to viac sme boli vďačné v auguste za krátke spoločné stretnutie: po skončení duchovných cvičení v Piešťanoch, kde sa k účastníčkam DC z nášho Inštitútu pridali aj ďalšie naše členky, sme strávili niekoľko hodín v družnej radostnej atmosfére.

Po opatrných stretnutiach (čiže v menších skupinkách) v septembri sa vraciame k obmedzenému režimu stretávania. Všetky ťažkosti a izoláciu však prijímame s dôverou v Božiu prozreteľnosť. Našťastie súčasná doba ponúka viacero možností komunikácie. A pravdaže, v modlitbe sme spojené ustavične.