×

Rok svätého Jozefa

Vianočný čas nám ponúka možnosť zastaviť sa pri  udalostiach narodenia Pána Ježiša, zotrvať v modlitbe pri pozorovaní postáv, ktoré vidíme pri jasliach s novonarodeným Spasiteľom.

Ďakujeme  Pánu Bohu za vzácny dar spásy. Boh prichádza k nám v podobe malého dieťaťa v jasliach, ktorého Matku si od večnosti vyvolil a  uchránil od poškvrny dedičného hriechu. Vedľa Panny Márie môžeme vnímať  postavu svätého Jozefa.  Jeho skrytá , tichá prítomnosť  umožňuje tušiť význam jeho poslania v Božom pláne spásy.

Pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna celej Cirkvi , pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa, ktorý začal  8. decembra 2020  a bude  trvať  do 8. decembra 2021. V apoštolskom  liste „Patris corde“ opisuje pápež František svätého Jozefa  charakteristikami- ako  „milovaný otec“, „nežný a láskavý“, „poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa v úzadí – „v tieni“.  Sv. Otec v dokumente uvádza, že svätý Jozef v skutočnosti vyjadril konkrétne svoje otcovstvo tým, že „ urobil zo svojho života dobrovoľné obetovanie sa v láske vloženej do služby Mesiášovi“.  Sv. Jozef dôveruje  v Pána,  prijíma v živote udalosti, ktorým nerozumie, s „odvahou a silou“, ktoré pramenia zo „sily Ducha Svätého“.

Rok sv. Jozefa je nám všetkým veľkou príležitosťou načerpať Božiu milosť cez odpustky, ktoré  môžeme získať.

 

ZDROJ:   https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201209038 https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-12/svaty-otec-vyhlasil-rok-sv-  jozefa-pri-150-vyroci-jeho-titulu-p.html