×

Spomíname s láskou a vďačnosťou

7. augusta 2023 si pripomíname 120. výročie narodenia spoluzakladateľky nášho Sekulárneho inštitútu.

Sme vďačné Pánu Bohu za osobitné poslanie, ku ktorému Mariu Elisabeth povolal. Jej zasa vďačíme, že toto povolanie prijala a poslanie napĺňala až do konca života. Obetavá  služba spoluzakladateľky a prvej generálnej vedúcej nášho SI, jej odovzdanosť a poslušnosť Božej vôli sú pre nás príkladom.

Povzbudzuje nás to k vytrvalosti pokračovať v začatom diele, vo vernosti Pánu Bohu v našom povolaní v Sekulárnom inštitúte Madonna della Strada.