×

Svatý Ignác z Loyoly

Svätý Ignác z Loyoly – sviatok 31.07.

Vezmi, Pane, a prijmi celú moju slobodu…

Zo životopisu sv. Ignáca z Loyoly (1491-1556) sa môžeme dozvedieť o jeho oddanosti Ježišovi – poznanej Pravde, od čias  jeho premeny života, ktorá nastala pri dlhom doliečovaní z ťažkého zranenia pravej nohy pri obrane pevnosti v meste Pamplone.

Ako šľachtic vynikal rytierskymi čnosťami, statočnosťou,  vernosťou v službe  a veľkou odvahou. Jeho životnou premenou v tomto období  bolo predovšetkým poznanie služby najvyššiemu  Pánovi – ako to urobil sv. František, alebo sv. Dominik. Zatúžil i on nasledovať Pána Ježiša, začína uskutočňovať duchovné rytierstvo. Je to však obdobie duchovných skúšok, duchovných bojov  i obdobie s prekvapujúcimi mystickými osvieteniami. 

V roku 1534 v kaplnke Panny Márie na Montmartri v Paríži zložil so svojimi prvými šiestimi spoločníkmi sľuby, medzi nimi bol i František Xaverský.

V roku 1540 pápež Pavol III. potvrdil novú rehoľnú spoločnosť, ktorú poznáme pod názvom Jezuiti.

Panna Mária zohrávala v  živote sv. Ignáca významnú úlohu. Počas svojho putovania navštívil  takmer všetky významné svätyne Panny Márie, ako on hovoril Našej Pani.  Počas  jeho vnútornej premeny je vidieť, že Matka Božia sa ukazuje pre sv. Ignáca ako Matka, ako Kráľovná, ako Obhajkyňa a Ochrankyňa svätých. 

Svoju oddanosť a lásku vyjadruje sv. Ignác v modlitbe „Suscipe, Domini“ – „Vezmi, Pane“. 

Vezmi, Pane, a prijmi 

celú moju slobodu, 

moju pamäť, môj rozum 

a celú moju vôľu. 

Všetko, čo mám a čo vlastním,

Ty si mi dal,

Tebe, Pane, to vraciam; 

všetko to je tvoje, 

nakladaj s tým celkom podľa svojej vôle. 

Daj mi len svoju lásku a milosť,

lebo tá mi postačí. 

Amen.

Sv. Ignác z Loyoly

                                                                                                                                                                       podľa uvedených zdrojov spracovala: jmh

zdroj: https://jezuiti.sk/sv-ignac-z-loyoly/

http://ignacianskaspiritualita.sk/index.php/category/svaty-ignac-z-loyoly/svaty-ignac-diela/autobiografia/page/4/