×

Úloha sekulárnych inštitútov v synodálnej Cirkvi

Pravidelne sa zúčastňujeme spoločných  formačných stretnutí  sekulárnych inštitútov. V tomto roku sa uskutočnilo 1. októbra 2022 v Žiline s témou:  

„Kráčať spolu…inšpirácia pre sekulárne zasvätených“.

V prednáške „Za synodálnu Cirkev – kráčajme spolu…“ nám prednášajúca poskytla podnetné myšlienky k uskutočňovaniu nášho poslania na misii Cirkvi. Spoločne sme uvažovali, ako je potrebné a dôležité modlitbou, vnímavosťou na vnuknutia Ducha Svätého priblížiť sa k svetu a vydávať svedectvo jednoty. Svojimi sľubmi čistoty, chudoby a poslušnosti byť prorokmi kresťanského spôsobu života vo svete a svedčiť o tom, že sa to dá.

Popoludní sa paralelne s formačným programom konalo zasadanie Konferencie sekulárnych inštitútov Slovenska (KSIS), na ktorom sa o. i. uskutočnili voľby do orgánov KSIS a následne bol naplánovaný program KSIS pre ďalšie obdobie. Do služby predsedu KSIS bola zvolená regionálna vedúca nášho Sekulárneho inštitútu Madonna della Strada.

 

Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20221004014