×

V modlitbe spomíname…

V blížiacich sa novembrových dňoch sa intenzívnejšie spájame v modlitbách za zosnulých. Spolu so sv. Cirkvou prosíme za tých, ktorí nás do večnosti už predišli a vyprosujeme im plnosť radosti v Božom kráľovstve.

3.11. si pripomíname výročie zosnutia našej štvrtej generálnej vedúcej – Liselotte Donabaum (+3.11.2006).  Viaceré z nás sme ju poznali pri vstupe do nášho Spoločenstva.

     Liselotte Donabaum

Tento dátum – 3. november –  je súčasne i spomienkou na všetky zosnulé členky nášho Inštitútu a zosnulých jezuitov.