×

„VAŠE POVOLANIE OTVÁRA HRANIČNÉ CESTY“ – ODKAZ PÁPEŽA SEKULÁRNYM INŠTITÚTOM

V auguste 2022 sa v Ríme uskutočnilo Generálne zhromaždenie Svetovej konferencie sekulárnych inštitútov. V jeho závere – 26. 8. 2022 prijal  pápež František v Apoštolskom paláci asi 200 – člennú skupinu žien a mužov – členiek a členov sekulárnych inštitútov. V príhovore vystihol ich charizmu týmito slovami: „Charizma, ktorú ste dostali, si od vás vyžaduje, aby ste ako jednotlivci i ako spoločenstvo spájali kontempláciu s účasťou (participáciou), ktorá vám umožňuje zdieľať obavy a očakávania ľudstva, chápať jeho otázky, aby ste ich mohli osvetliť svetlom evanjelia.“

Zdôraznil tiež dôležitosť charizmy prejavujúcej blízkosť Cirkvi k človeku v každom spoločenskom prostredí : „Vaše osobité poslanie vás vedie k tomu, aby ste boli uprostred ľudí, aby ste poznali a chápali, čo sa deje v srdciach dnešných mužov a žien, aby ste sa spolu radovali a spolu trpeli, a to štýlom blízkosti, ktorý je Bohu vlastný: blízkosť. Ste povolaní zakúsiť všetku neistotu provizória a všetku krásu absolútna v bežnom živote, na uliciach, po ktorých chodia ľudia, kde je najväčšia únava a bolesť, kde sa nerešpektujú práva, kde vojna rozdeľuje národy, kde sa upiera dôstojnosť. Tam, ako nám ukázal Ježiš, nám Boh naďalej dáva dar svojej spásy. A vy ste tam, ste povolaní byť tam, svedčiť o Božej dobrote a nehe každodennými gestami lásky.“

Po poukázaní na túto náročnú misiu sekulárnych inštitútov si pápež položil otázku:

„Ale kde nájsť silu, aby sme sa dali veľkoryso do služieb druhých? Kde možno nájsť odvahu urobiť aj odvážne rozhodnutia, ktoré vedú k svedectvu? Túto silu a odvahu nájdete v modlitbe a tichom kontemplovaní Krista. Modlitbové stretnutie s Ježišom naplní vaše srdce jeho pokojom a láskou, ktoré môžete dávať druhým. Vytrvalé hľadanie Boha, poznanie Svätého písma a účasť na sviatostiach sú kľúčom k plodnosti vašej práce.“

„Vaše povolanie je na rozhraní, neraz spočívajúce v diskrétnej rezervovanosti.  ……Avšak vaše povolanie otvára cesty, hraničné cesty, aby ste neostali stáť na mieste: otvára cesty.“

 

 

ZDROJ

TEXT I FOTO: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220826011